Tervetuloa!

TLT-Connection Oy tuottaa verkkoyhtiöille ja kuntasektorille sähkö-, valaistus- ja tietoliikenneverkkoihin kohdistuvia palveluja, suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. Visiomme on olla halutuin vaihtoehto asiakkaillemme.Tavoitteenamme ovat tyytyväiset asiakkaat ja yhteistyökumppanit sekä työssään viihtyvä henkilökunta.

TLT-Connection Oy:n tytäryhtiö Voiman Oy:n on sulautettu yhtiöön 31.05.2019. Fuusio on toteutettu konsernirakenteen selkeyttämiseksi ja liiketoiminnan kehittämiseksi. Voiman Oy lakkaa olemasta sulautumisen täytäntöönpanon seurauksena. Voiman Oy:n henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä TLT-Connection Oy:n palvelukseen 01.06.2019 alkaen. Sulautuminen on yleisseuraanto eikä se vaikuta Voiman Oy:n voimassa
oleviin sopimuksiin vaan ne siirtyvät sellaisinaan TLT-Connection Oy:lle fuusion seurauksena. Sulautumisella ei ole suoria vaikutuksia TLT-Connection Oy:n liiketoimintaan ja toiminta jatkuu yhtiössä entiseen tapaan. TLT-Connection Oy:n y-tunnus, VAT-numero ja laskutustiedot
säilyvät ennallaan. Pyydämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme huomioimaan fuusion vaikutukset
tarvittavilta osin. Erityisesti pyydämme osoittamaan Voiman Oy:lle tarkoitetut laskut, joiden päivämäärä on 31.05.2019 tai myöhemmin, TLT-Connection Oy:lle yhteytiedot sivulta löytyvillä laskutustiedoilla.