Tievalaistus

Suunnittelemme, rakennamme ja kunnossapidämme kuntien ja kaupunkien tievalaistuksia Pohjoisessa Keski-Suomessa. Lisäksi rakennamme ELY-keskuksen teille valaistusta projektiluontoisesti.

Toteutamme valaistukset maakaapeli- tai ilmajohtotyönä, teräs- tai puupylväin.